top of page

Miras Hukukukunda Arabuluculuğun Avantajları

Elbirliği ile sahip olunan mallardaki ortaklığın giderilmesi, genellikle miras kalan malların taraflar arasında bölüşülememesi nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu gibi durumlarda, ortaklığın giderilmesi davaları açılarak dava sonunda ortaklığa konu olan mallar satışa çıkarılarak elde edilen bedel ortaklar arasında paylaştırılır. Ancak, bu davalar genellikle uzun sürer ve dava ve satış masrafları yüksek olur. Ayrıca, satış sonrasında elde edilen bedel ortakları tatmin etmeyebilir.


Bu gibi durumlarda, ortaklar dava yerine arabuluculuk yoluna başvurarak anlaşarak ortaklığı sonlandırabilirler. Arabuluculuk, taraflar arasında iletişim kurulmasına ve ortak arzularına en uygun çözümün bulunmasına yardımcı olur. Arabuluculuk anlaşması, ortakların uzun süren ve maliyetli davalardan kaçınmalarını ve ortaklığa konu olan malların satılmadan aile içinde kalmasını mümkün kılar.


Ayrıca, aile bireylerinin aile yadigârı olarak gördüğü malların satılması, maddi kayıplar yanında manevi kayıplara da neden olabilir. Bu nedenle, arabuluculuk yoluyla çözüm üretilmesi, aile arasındaki ilişkilerin korunmasına ve malların aile içinde kalmasına yardımcı olabilir. Arabuluculuk sürecinde tarafların birbirlerini dinlemesi ve uzlaşma yoluna gitmeleri, uzun vadeli ilişkilerin devamı için de önemlidir.


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page